Gelieve uw gegevens in te geven.

Algemeen
Gegevens Kind
dd/mm/jjjj
Gegevens Mama
Gegevens Papa
Gegevens doop

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

Stoelen klaarzetten zaal Koekoek 01/05/2018 om 20.00u
Voorbereiding voor een van de gezinsvieringen
Begeleiding tijdens de knutselnamiddag op 18/04/2018 (14.00u tot 16.00u)