Gelieve uw gegevens in te geven.

Algemeen
Gegevens Kind
dd/mm/jjjj
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 2
Gegevens doop
Toestemming gebruik persoonsgegevens

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

De voorbereiding van een van de gezinsvieringen
Als ouder mee begeleiden bij 3 koningen zingen op 5 jan 2019 (14-16u)

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

Za 27/04/2019 13.30u-16.30u : Receptie eerste communie verzorgen
Coördinatie van de receptie / aanspreekpunt voor alle helpers za 27/04/2019 13.00u-16.30u
Ik heb een communicant in 2019